Summering
  • Ditt högskoleprovresultat är giltigt i fem år. Du kan alltså skriva högskoleprovet flera år innan du vill bli antagen till målutbildningen.
  • Det är alltid ditt bästa resultat som räknas oavsett hur många gånger du har skrivit provet.
  • Genom att studera med VIP-utbildningen och nå ditt målresultat nu kan du bli antagen när du vill inom fem år.

Resultatet gäller i fem år

Du kan använda ditt högskoleprovresultat för att söka till universitet och högskola i fem år efter att du skrivit provet. Det är alltid ditt bästa resultat från de senaste fem åren som du söker med.

Mer konkret kan man säga att ett provresultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller fem år efter provtillfället. Det är detta som står i högskoleförordningens sjunde kapitel.

Förslag att ändra till tre år

Tillträdesutredningen har 2017 föreslagit att giltighetstiden ska ändras till tre år och att en person bara ska få skriva ytterligare två högskoleprov under ett provs giltighetstid. Detta med start från vårprovet 2019. Detta är ännu inte beslutat.

Tabell med giltighetstider

Giltighetstider för högskoleprovet
Högskoleprov gjort tidigastGäller för anmälan till
VT 2012 HT 2017
HT 2012 VT 2018
VT 2013 HT 2018
HT 2013 VT 2019
VT 2014 HT 2019
HT 2014 VT 2020
VT 2015 HT 2020
HT 2015 VT 2021
VT 2016 HT 2021
HT 2016 VT 2022
VT 2017 HT 2022
HT 2017 VT 2023
VT 2018 HT 2023
HT 2018 VT 2024
VT 2019 HT 2024/HT 2022

Feedback eller frågor?
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
VOJLOCK
underlag för sadel (på hästrygg)
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59