LÄSprogrammet (Exempel)

LÄSprogrammet består av kortare och längre svenska texter, av olika svårighetsgrad, med tillhörande flervalsuppgifter. Vi har olika uppgiftskonstruktörer för att variera texterna och frågornas utformning, tema samt svårighetsgrad.

Alla uppgifter har en förklaring så att du lär dig så mycket som möjligt när du besvarat uppgiften.

I LÄSprogrammet ges du möjlighet att öva med 752 uppgifter till 298 olika texter. Du får således öva på många olika typer av texter så att du är väl förberedd inför de texter som kan dyka upp på provet.

I LÄS-utbildningens strategigenomgång får du lära dig ett upplägg för genomförandet av delprovet samt förklaring till hur du kan tolka och lösa flera olika text- och frågetyper.

Välj vilken text du vill studera med nedan.

Varje högskoleprov består av 20 LÄS-uppgifter och rekommenderad medeltid är 2 minuter och 12 sekunder per uppgift.

Jag kommer få 1,85-1,90! Det räcker gott och väl till min drömutbildning i höst. Vill tacka för en bra sida! Utan HPguiden skulle jag aldrig kunna höja mig med 1,10. Detta är sjukt! Verb gick så enkelt idag, hade varken nerver för LÄS eller ELF. Återigen tack för era strategier och tips, de har hjälpt mycket! Ni får jättegärna citera mig. Alla ska veta att det är en utbildning av rang om man vill skriva ett högt resultat på HP. Trots att svårighetsgraden var svårare jämfört med i höstas hade jag fått in teknikerna tack vare er pedagogik.

Henrik

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Vittnesmål från en skymningszon 4 exempeluppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Ekonomisk brottslighet på Island 2 exempeluppgifter
En kort text med flervalsfrågor.

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Ny våg av höga hus 9 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Uppror mot regelverket 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Terrorns debet och kredit 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Den paradoxale bildstormaren 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Ondskan och dess ansikten 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Vittnesmål från en skymningszon 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Historiens slut - En återvändsgränd 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Germanien ur romerskt perspektiv 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Det rättfärdiga kriget i teori och praktik 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Fredsutopins vingliga gång genom historien 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Ska vi fortsätta odla? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Johnstones dåraktiga korståg 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Vad är vetenskap? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Det naturliga urvalet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Historiebruk och människosyn 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Modernism och retrogardism 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Romersk guldålder 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Mink och djurrätt 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Primaternas värld 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Brott och straff 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Antik demokrati 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Oskrivna blad och biologiskt arv 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Fler eller färre? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Form och materia 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Mångkulturalism 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Den globala uppvärmningen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Djurrätt 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Känslornas mekanik 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ett välskrivet blad 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Att balansera integritet och patientsäkerhet i elektronikens tidevarv 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Med provokationen som katalysator till konstnärlig katarsis 2 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
En tiondel drabbas av hälften av brotten 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ekonomisk brottslighet på Island 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ljudet av växelundervisning 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Darwinismens historia 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Sveriges tyskgruvor. Tyskägda gruvor i Sverige under andra världskriget 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Den ryggdunkande byggbranschen 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Vårdprocesser eller personliga läkare 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Doktorn och självbilden 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Kunskapssyn i EU 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Urgammalt, modernt och coolt 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Det goda livets kulisser 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Handbok för polis och kommun 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Kvinnors alkoholvanor 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Skogsbygdsliv 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Historia och postmodernism 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Svensk historieforskning 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Alförrädare 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Hängande trädgårdar 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Antibiotika 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Dödligt våld 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Anställningsbarhet efter skolan 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Machofabriken ifrågasätter mansnorm 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ejdern 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Statligt ägande 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Veteransoldatpolitiken 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Litteraturens ställning 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ekonomisk jämställdhet 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Globalmedicin för ST-läkare 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Patientens förväntningar 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Betygsskillnader 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Trendkänsliga vampyrer 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Sotning 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Ny plattform för musiken 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Lärlingsanställning 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Den kulturella vändningens provokationer 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Matsvinn 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Pesten 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Svensk finansmarknad 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Brottslighet 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Systemtänkande 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Kapten Brink 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Barnfetma 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Salt och blodtryck 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Våldsbeteende 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Havets skatter glimmar inte 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor.
Trafficking i Texas 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor.
Barnatro 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Med värden från alla håll 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Neandertalarna 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Litteraturen och biblioteken 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Trakasserier och tvång 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Det goda faderskapet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Jordgubbar utan allergier 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Lågutbildade och läkemedel 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2013
Litteraturläsning i förskolan 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Lärlingstid? 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Arbetslösa i rörelse 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Miljöförändringar och evolution 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Livsformer 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Har vi läkarbrist? 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2013
Reformåtervinning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Konsten och kändisskapet 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Utvärdering 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Genen Lhx2 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Svår maternell sjuklighet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Samtalston 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Sparvugglor 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Ordkedjor 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2012
Saharaflygningen 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Sprickor 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Strandskyddet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Djup ventrombos 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Fjärilen alkonblåvinge 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Vad händer vid översättning? 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Universiteten väljer språk 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Freuds teori 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2012
Unga i särskilda verksamheter 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
I köttbullslandet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Hur börja jobba igen? 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Klimat och vetenskap 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Bok om Karibien 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Yrken i omvandling 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Stress 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Telomerer 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2011
Betare 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2011
Måste dotterbolaget MBL:a? 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet övningsprov 2011
Att skriva texter 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet övningsprov 2011
Bekämpning av rotogräs 2 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet övningsprov 2011
Unga och brott i Finland 8 uppgifter
En kort text med flervalsfrågor från högskoleprovet övningsprov 2011
Rätt kost vid diabetes 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2011
Kärlekens makt och tårar 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2011
Naturvetenskap och humaniora 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2011
Nytt från Lagrådet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2011
Cannabis och schizofreni 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2010
Heidenstams harem 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2010
Fredsundervisning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2010
Kupongskatt på inlösen av aktier 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2010
Lövskogens framtid 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2010
Undervisning om män och maskuliniteter 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2010
Fängelsestraff 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2010
Fåglars sociala liv 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2010
Vård och fortbildning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2010
Bilderbokens pusselbitar 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2010
Striden om östrogenet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2009
Homosexuella på Amerikabåtarna 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2009
Nyckeln till lärande 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2009
Materiell processledning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2009
Växter och stress 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2009
Genus och språk 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2009
Unga och brott i Finland 8 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2009
Intensivodling av skog 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2009
Antibiotika i sjukhusvården 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2009
När stenen brinner 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2009
Bekännarna 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2008
Genus och bilderboken 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2008
Rapport om domslut 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2008
Artbevarande 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2008
Cervikal höftfraktur 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2008
Matematik 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2008
Återfallsstatistik 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2008
Klimat och fåglar 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2008
Stretching 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2008
Särlingskonst 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2008
Språkbruk i förskolan 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2007
Hela Sveriges historia 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2007
Gudrun och kolbalansen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2007
Forskning om åldrandet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2007
Kvinnliga författares utopier 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2007
Miljöundervisning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2007
Den nationella identiteten 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2007
Ekonomiska kartan 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2007
Graviditet, amning och benskörhet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2007
Sagan om ringen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2007
Kön, klass och kirurgi 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2006
Vad är stad och vad är land? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2006
Perenna växtslag 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2006
Omsorg och relationer 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2006
Röst och kausalitet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2006
Vad är muntlig dikt? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2006
Tidig svensk vapenindustri 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2006
Ängens biologiska mångfald 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2006
Astamliknande symtom 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2006
Maj darlin 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2006
Sjuksköterskeyrket 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2005
Svensk industridesign 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2005
Tideräkning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2005
Magbesvär 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2005
Har musiken något att säga? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2005
Dans, kön och jagprojekt 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2005
Internationella domstolar för krigsbrott? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2005
Fåglarnas orienteringsförmåga 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2005
Hot och våld i vården 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2005
Vilken historia bygger vi på? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2005
Erfarenhetslärande 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2004
Barns rättsliga ställning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2004
Vetedvärgsjukan 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2004
Den tänkande kroppen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2004
Körsång 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2004
Det mangranna sällskapet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2004
Grodor och fiskar som väderprofeter 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2004
Läkemedel mot narkotikaberoende 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2004
Binär språkvård 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2004
Läkarutbildningen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2004
Pedagogik och förändring 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2003
Skogarnas fria söner 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2003
Bågedeöringen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2003
Freuds familjebild 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2003
Läsandets slaveri 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2003
Naturens rätt 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2003
Socialtjänst, kunskap och praktik 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2003
Kvinnor, män och osämja 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2003
Vägen till rektorskapet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2003
Medling vid brott 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2003
Skolutveckling 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2002
Att fostra den fattige 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2002
Förekomsten av stjärtmes 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2002
Hörselimplantat och talförståelse 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2002
Att ryckas hän 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2002
Lämpliga egenskaper hos modeller 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2002
Allmänmedicin 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2002
En sommar för kort för paraplyer 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2002
Pedagogikens ritualer 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2002
Betongförorterna 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2002
Nybyggarsamhällets barnuppfostran 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2001
Snabbmat i automat 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2001
Rapsbaggens val av värdväxter 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2001
Kvinnorummet 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2001
Det heliga i tillvaron 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2001
Vart tar tiden vägen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2001
Missbruk och återfall 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2001
Brev på födelsedagen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2001
Den kluvne kapitalisten 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2001
Lärare och fritidspedagoger 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2000
Hur Sverige blev rikt 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2000
Naturlig granföryngring 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2000
Kalenderbitarens dröm 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2000
Ett omoget, förkylt eller dövt barn? 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet hösten 2000
Stridsyxekulturen 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2000
Virtuella lekkamrater 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2000
Bildning och utbildning 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2000
Danmark och guldåldern 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2000
Principer för medborgarskap 4 uppgifter
En lång text med flervalsfrågor från högskoleprovet våren 2000
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
XEROFYT
växt anpassad till torka
Nästa prov

21/10 - 2018 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
3/9 - 2018 kl 23:59

Senaste 5 forumtrådar