MATTEprogrammet (Exempel)

För att under tidspress kunna besegra de kvantitativa delarna på provet är det viktigt att kunna den grundläggande matematiken och att ha övat sig på att hantera de olika typer av matematiska koncept som kan komma. I VIP-utbildningens MATTEprogram kan du göra kunskapstest och öva dig på viktiga matematiska koncept så som att räkna med avrundning, polynommultiplikationer, potenslagarna, att räkna med decimaler och mycket mer. Totalt får du över 800 uppgifter med utförliga förklaringar att öva med. Uppgiftsgrupperna är direkt kopplade till avsnitten i all matte du behöver.

Med det dynamiska övningsprogrammet kan du bland annat spara uppgifter du vill repetera i en personlig uppgiftsgrupp.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av några uppgiftsgrupper med exempeluppgifter från några av de matematiska områdena.

Vill tacka för en suverän utbildning! Höjde mig från 1,2 till 1,55 efter två månaders intensivt plugg. Det resultatet gör att jag har chans att komma in på läkarprogrammet i Linköping. Jag är väldigt nöjd! Har bara fokuserat på behärska matten eftersom den delen har varit min akilleshäl. Hade knappt hälften rätt på den delen i höstas men hade 64 rätt denna gången! Så höjde mig från 0,8 till 1,6 på kvant! Tack!

Jennie

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 79 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 5 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Huvudräkning 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Huvudräkning" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räta linjens ekvation 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Räta linjens ekvation" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Att räkna med bråk 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Att räkna med bråk" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Andragradsfunktioner 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Andragradsfunktioner" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Potenser 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Potenser" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Grundläggande termer och tecken 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Grundläggande termer och tecken" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Absolutbelopp 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Absolutbelopp" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räkneordning 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkneordning" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Addition 13 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Addition" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Subtraktion 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Subtraktion" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Multiplikation 18 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Multiplikation" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räkneregler för udda och jämna tal 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkneregler för udda och jämna tal" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Division 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Division" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Huvudräkning 46 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Huvudräkning" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Delbarhet 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Delbarhet" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Största gemensamma delare 3 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Största gemensamma delare (SGD)" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Primtal 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Primtal" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Minsta gemensamma multipel 3 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Minsta gemensamma multipel (MGM)" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räkna med avrundning 8 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med avrundning" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räkna med decimaler 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med decimaler" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Algebra 28 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Algebra" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Geometri 20 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometri" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Koordinatsystem 28 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Koordinatsystem" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räta linjens ekvation 32 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räta linjens ekvation" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Prefix 17 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Prefix" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Olika talsystem 25 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Olika talsystem" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Att räkna med bråk 36 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Att räkna med bråk" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Viktiga bråk, procent och decimaltal 53 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga bråk, procent och decimaltal" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Procent 16 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Procent - Tre basproblem 13 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent - Tre basproblem" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Procent - Andra viktiga termer 13 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent - Andra viktiga termer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Procent - De tre delarna 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Procent - De tre delarna" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Index 17 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Index" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Ett okänt uttryck 29 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Ett okänt uttryck" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Två ekvationer med två okända uttryck 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Två ekvationer med två okända uttryck" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Att översätta till ekvationer 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Att översätta till ekvationer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Funktioner 26 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Funktioner" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Andragradsfunktioner 15 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Andragradsfunktioner" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Polynommultiplikationer 15 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Polynommultiplikationer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ekvationer - Påhittade räkneoperationer 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer - Påhittade räkneoperationer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Lägesmåtten median, medelvärde och typvärde 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Lägesmåtten median, medelvärde och typvärde" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Viktade medelvärden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktade medelvärden" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Formelsamling 71 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Formelsamling" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Vinkelsatser då linje korsar två parallella linjer 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Vinkelsatser då linje korsar två parallella linjer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Andra vinklar och regler 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Andra vinklar och regler" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Liksidiga månghörningar 3 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Liksidiga månghörningar" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Likformighet 2 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Likformighet" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Skalor 15 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Skalor" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Viktiga omvandlingar 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga omvandlingar" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Potenser 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potenser" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Räkna med kvadratrötter 32 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med kvadratrötter" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Aritmetisk talföljd 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Aritmetisk talföljd" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Aritmetisk summa 2 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Aritmetisk summa" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Korsningspunkter för linjer 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Korsningspunkter för linjer" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Geometrisk talföljd 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometrisk talföljd" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Geometrisk summa 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometrisk summa" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Olikheter 3 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Olikheter" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Kvadratiska olikheter 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Kvadratiska olikheter" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Rörelse 8 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Rörelse" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Ordningar 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ordningar" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Sannolikhet 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Sannolikhet" i Matematiska repetitionen och kvantitativa kursen.
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
PROSODI
(lärobok i läran om ljuds och) stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet
Nästa prov

18/10 - 2020 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
27/8 - 2020 kl 23:59