Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

MATTEprogrammet (Exempel)

För att under tidspress kunna besegra de kvantitativa delarna på provet är det viktigt att kunna den grundläggande matematiken och att ha övat sig på att hantera de olika typer av matematiska koncept som kan komma. I VIP-utbildningens MATTEprogram kan du göra kunskapstest och öva dig på viktiga matematiska koncept så som att räkna med avrundning, polynommultiplikationer, potenslagarna, att räkna med decimaler och mycket mer. Totalt får du över 1182 uppgifter med utförliga förklaringar att öva med. Uppgiftsgrupperna är direkt kopplade till avsnitten i all matte du behöver.

Med det dynamiska övningsprogrammet kan du bland annat spara uppgifter du vill repetera i en personlig uppgiftsgrupp.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egen uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av några uppgiftsgrupper med exempeluppgifter från några av de matematiska områdena.

Jag vill bara säga tuuusen tack för all hjälp jag fått av er när jag inte förstått uppgifter eller undrat över studieupplägg. Idag har jag äntligen blivit antagen till min drömutbildning och mitt kämpande med provet är över (för den här gången)! Har gått från 0,5 på kvantitativa delen till 1,5 vilket jag trodde var helt omöjligt! Tack så jättemycket för allt!!

Malin Lundin

Numera student på djurskötarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 46 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egen uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 5 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Huvudräkning 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Huvudräkning" i All matte du behöver.
Division av bråk 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Division av bråk" i All matte du behöver.
Räta linjens ekvation 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Räta linjens ekvation" i All matte du behöver.
Andragradsekvationer 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Andragradsekvationer" i All matte du behöver.
Potenslag vid potens av potens 1 exempeluppgift
Uppgifter till avsnittet "Potenslag vid potens av potens" i All matte du behöver.

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Grundläggande termer och tecken 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Grundläggande termer och tecken" i All matte du behöver.
Räkneordning 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkneordning" i All matte du behöver.
Addition 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Addition" i All matte du behöver.
Subtraktion 8 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Subtraktion" i All matte du behöver.
Multiplikation 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Multiplikation" i All matte du behöver.
Division 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Division" i All matte du behöver.
Rest vid division 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Rest vid division" i All matte du behöver.
Division med liggande stolen 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Division med liggande stolen" i All matte du behöver.
Kort division 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Kort division" i All matte du behöver.
Räkneregler för udda och jämna tal 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkneregler för udda och jämna tal" i All matte du behöver.
Negativa tal 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Negativa tal" i All matte du behöver.
Absolutbelopp 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Absolutbelopp" i All matte du behöver.
Huvudräkning 35 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Huvudräkning" i All matte du behöver.
Delbarhet 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Delbarhet" i All matte du behöver.
Primtal 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Primtal" i All matte du behöver.
Primtalsfaktorisering 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Primtalsfaktorisering" i All matte du behöver.
Största gemensamma delare 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Största gemensamma delare (SGD)" i All matte du behöver.
Minsta gemensamma multipel 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Minsta gemensamma multipel (MGM)" i All matte du behöver.
Algebra 28 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Algebra" i All matte du behöver.
Prefix 17 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Prefix" i All matte du behöver.
Bråk introduktion 19 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Bråk introduktion" i All matte du behöver.
Minsta gemensamma nämnare 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Minsta gemensamma nämnare" i All matte du behöver.
Addition av bråk 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Addition av bråk" i All matte du behöver.
Subtraktion av bråk 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Subtraktion av bråk" i All matte du behöver.
Multiplikation av bråk 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Multiplikation av bråk" i All matte du behöver.
Division av bråk 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Division av bråk" i All matte du behöver.
Att jämföra bråk 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Att jämföra bråk" i All matte du behöver.
Viktiga bråk, procent och decimaltal 53 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga bråk, procent och decimaltal" i All matte du behöver.
Kedjebråk 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Kedjebråk" i All matte du behöver.
Räkna med decimaler vid addition 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med decimaler vid addition" i All matte du behöver.
Räkna med decimaler vid subtraktion 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med decimaler vid subtraktion" i All matte du behöver.
Räkna med decimaler vid multiplikation 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med decimaler vid multiplikation" i All matte du behöver.
Räkna med decimaler vid division 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med decimaler vid division" i All matte du behöver.
Procent introduktion 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent introduktion" i All matte du behöver.
Tre basproblem 13 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Tre basproblem" i All matte du behöver.
Procentuella förändringar och förändringsfaktorer 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procentuella förändringar och förändringsfaktorer" i All matte du behöver.
Procent & Procentenheter 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent & Procentenheter" i All matte du behöver.
Andra viktiga termer 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Andra viktiga termer" i All matte du behöver.
De tre delarna 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "De tre delarna" i All matte du behöver.
Relativa kedjor 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Relativa kedjor" i All matte du behöver.
Procent och förhållanden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Procent och förhållanden" i All matte du behöver.
Index 17 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Index" i All matte du behöver.
Avrundning vid addition 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning vid addition" i All matte du behöver.
Avrundning vid subtraktion 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning vid subtraktion" i All matte du behöver.
Avrundning vid multiplikation 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning vid multiplikation" i All matte du behöver.
Avrundning vid division 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning vid division" i All matte du behöver.
Avrundning av många tal 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning av många tal" i All matte du behöver.
Avrundning vid procenträkning 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avrundning vid procenträkning" i All matte du behöver.
Koordinatsystem introduktion 18 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Koordinatsystem introduktion" i All matte du behöver.
Avståndsformeln 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Avståndsformeln" i All matte du behöver.
Mittpunktsformeln 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Mittpunktsformeln" i All matte du behöver.
Räta linjens ekvation 17 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räta linjens ekvation" i All matte du behöver.
Att bestämma ekvationen för en rät linje 4 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Att bestämma ekvationen för en rät linje" i All matte du behöver.
Värdetabeller 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Värdetabeller" i All matte du behöver.
Lodräta linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Lodräta linjer" i All matte du behöver.
Parallella linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Parallella linjer" i All matte du behöver.
Vinkelräta linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Vinkelräta linjer" i All matte du behöver.
Skärningspunkt mellan räta linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Skärningspunkt mellan räta linjer" i All matte du behöver.
Speglingar 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Speglingar" i All matte du behöver.
Ekvationer med en variabel 32 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationer med en variabel" i All matte du behöver.
Additionsmetoden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Additionsmetoden" i All matte du behöver.
Substitutionsmetoden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Substitutionsmetoden" i All matte du behöver.
Ekvationssystems lösbarhet 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ekvationssystems lösbarhet" i All matte du behöver.
Polynommultiplikation 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Polynommultiplikation" i All matte du behöver.
Kvadreringsreglerna 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Kvadreringsreglerna" i All matte du behöver.
Konjugatregeln 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Konjugatregeln" i All matte du behöver.
Andragradsekvationer 12 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Andragradsekvationer" i All matte du behöver.
Funktioner 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Funktioner" i All matte du behöver.
Proportionalitet 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Proportionalitet" i All matte du behöver.
Andragradsfunktioner 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Andragradsfunktioner" i All matte du behöver.
Definitions- och värdemängd 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Definitions- och värdemängd" i All matte du behöver.
Påhittade räkneoperationer 14 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Påhittade räkneoperationer" i All matte du behöver.
Olikheter 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Olikheter" i All matte du behöver.
Kvadratiska olikheter 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Kvadratiska olikheter" i All matte du behöver.
Geometri introduktion 19 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometri introduktion" i All matte du behöver.
Formelsamling 71 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Formelsamling" i All matte du behöver.
Vinklar 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Vinklar" i All matte du behöver.
Vinkelsatser då linje korsar två parallella linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Vinkelsatser då linje korsar två parallella linjer" i All matte du behöver.
Liksidiga månghörningar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Liksidiga månghörningar" i All matte du behöver.
Parallellogrammer och parallelltrapetser 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Parallellogrammer och parallelltrapetser" i All matte du behöver.
Likformighet 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Likformighet" i All matte du behöver.
Skalor i kartor och ritningar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Skalor i kartor och ritningar" i All matte du behöver.
Samband längd-, area- och volymskala 15 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Samband längd-, area- och volymskala" i All matte du behöver.
Viktiga omvandlingar 10 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga omvandlingar" i All matte du behöver.
Trianglars höjder 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Trianglars höjder" i All matte du behöver.
Olika typer av trianglar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Olika typer av trianglar" i All matte du behöver.
Pythagoras sats 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Pythagoras sats" i All matte du behöver.
Yttervinkelsatsen 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Yttervinkelsatsen" i All matte du behöver.
Likformighet hos trianglar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Likformighet hos trianglar" i All matte du behöver.
Trigonometri 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Trigonometri" i All matte du behöver.
Medelvärde 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Medelvärde" i All matte du behöver.
Median 7 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Median" i All matte du behöver.
Typvärde 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Typvärde" i All matte du behöver.
Viktade medelvärden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktade medelvärden" i All matte du behöver.
Lägesmått för talföljder med på varandra följande heltal 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Lägesmått för talföljder med på varandra följande heltal" i All matte du behöver.
Variationsbredd 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Variationsbredd" i All matte du behöver.
Förhållanden introduktion 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Förhållanden introduktion" i All matte du behöver.
Räkna ut andelar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna ut andelar" i All matte du behöver.
Räkna ut konkreta tal 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna ut konkreta tal" i All matte du behöver.
Förhållandemultiplikation 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Förhållandemultiplikation" i All matte du behöver.
Koncentrationer och förhållandemultiplikation 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Koncentrationer och förhållandemultiplikation" i All matte du behöver.
Förhållandeförändringar 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Förhållandeförändringar" i All matte du behöver.
Grupper av förhållanden 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Grupper av förhållanden" i All matte du behöver.
Förhållandekedjor 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Förhållandekedjor" i All matte du behöver.
Grundpotensform 9 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Grundpotensform" i All matte du behöver.
Viktiga potenser 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga potenser" i All matte du behöver.
Potenslag vid multiplikation 8 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potenslag vid multiplikation" i All matte du behöver.
Potenslag vid potens av produkt 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potenslag vid potens av produkt" i All matte du behöver.
Potenslag vid division 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potenslag vid division" i All matte du behöver.
Potenslag vid potens av potens 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potenslag vid potens av potens" i All matte du behöver.
Potens med exponenten noll 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potens med exponenten noll" i All matte du behöver.
Potens med negativ exponent 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potens med negativ exponent" i All matte du behöver.
Samband mellan potenser och rötter 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Samband mellan potenser och rötter" i All matte du behöver.
Exempeluppgifter med flera potenslagar 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Exempeluppgifter med flera potenslagar" i All matte du behöver.
Bas mellan -1 och 1 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Bas mellan -1 och 1" i All matte du behöver.
Räkna med kvadratrötter 42 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Räkna med kvadratrötter" i All matte du behöver.
Viktiga rötter 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Viktiga rötter" i All matte du behöver.
Bestämma kvadratrötter av stora tal 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Bestämma kvadratrötter av stora tal" i All matte du behöver.
Potensekvationer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Potensekvationer" i All matte du behöver.
Exponentialekvationer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Exponentialekvationer" i All matte du behöver.
Aritmetisk talföljd 11 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Aritmetisk talföljd" i All matte du behöver.
Aritmetisk summa 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Aritmetisk summa" i All matte du behöver.
Korsningspunkter för linjer 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Korsningspunkter för linjer" i All matte du behöver.
Geometrisk talföljd 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometrisk talföljd" i All matte du behöver.
Geometrisk summa 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Geometrisk summa" i All matte du behöver.
Rörelse introduktion 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Rörelse introduktion" i All matte du behöver.
Medelhastighet 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Medelhastighet" i All matte du behöver.
Omvandling mellan km/h och m/s 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Omvandling mellan km/h och m/s" i All matte du behöver.
Samtidig rörelse i samma riktning 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Samtidig rörelse i samma riktning" i All matte du behöver.
Samtidig rörelse i motsatt riktning 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Samtidig rörelse i motsatt riktning" i All matte du behöver.
Delvis samtidig rörelse 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Delvis samtidig rörelse" i All matte du behöver.
Förhållande mellan rörelser 2 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Förhållande mellan rörelser" i All matte du behöver.
Arbete och hastighet vid gräsklippning, staketmålning o.d. 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Arbete och hastighet vid gräsklippning, staketmålning o.d." i All matte du behöver.
Ordningar och ordningsföljd 6 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Ordningar och ordningsföljd" i All matte du behöver.
Mängder introduktion 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Mängder introduktion" i All matte du behöver.
Venndiagram 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Venndiagram" i All matte du behöver.
Beroende sannolikheter 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Beroende sannolikheter" i All matte du behöver.
Träddiagram och utfallsdiagram 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Träddiagram och utfallsdiagram" i All matte du behöver.
Binära talsystemet 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Binära talsystemet" i All matte du behöver.
Hexadecimala talsystemet 1 uppgift
Uppgifter till avsnittet "Hexadecimala talsystemet" i All matte du behöver.
Andra talsystem 5 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Andra talsystem" i All matte du behöver.
Omvandlingar mellan talsystem 19 uppgifter
Uppgifter till avsnittet "Omvandlingar mellan talsystem" i All matte du behöver.
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
KRAKEL
gräl, bråk
Pluggade i cirka två månader med hpguiden och fick 1.75 vilket räcker till eftertraktat program och ny riktning i livet. Jag är mycket tacksam över att ni finns och att jag hittade hit.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59