• Fler än 210 000 nöjda studenter!
  • 18 års erfarenhet!
  • Alla coacher har 2.00!

NOGprogrammet (Exempel)

NOG-uppgifter går ut på att avgöra om och med vilken information en fråga kan besvaras och skiljer sig därmed från den typ av uppgifter som de flesta är vana vid från grundskolan och gymnasiet. I övningsprogrammet för NOG får du öva med uppgifter som är framtagna för att utveckla just de färdigheter som du behöver för att lösa NOG-uppgifter av alla slag som förekommer på högskoleprovet snabbt, effektivt och med minimal risk för slarvfel.

Alla uppgifter har utförliga förklaringar som återknyter till den nödvändiga teorin och ofta ger dig förslag på genvägar och tips för hur du löser uppgiften så effektivt som möjligt och hur du undviker vanliga fällor. Ofta kan en uppgift lösas på flera sätt och många av förklaringarna presenterar alternativa sätt att lösa uppgiften på för att bredda dina perspektiv och möjliggöra snabbast möjliga utveckling av dina matematiska kunskaper och färdigheter.

Uppgifter du vill återkomma till vid ett senare tillfälle – t.ex. uppgifter som du finner särskilt utmanande – kan du enkelt spara i en personlig uppgiftsgrupp och repetera när du vill.

Som VIP-medlem har du tillgång till hela NOGprogrammet med 1425 uppgifter i kategorierna aritmetik, algebra, geometri, funktionslära och statistik som täcker det du behöver för ett toppresultat på högskoleprovets NOG-del.

Som gratismedlem har du tillgång till ett urval av exempeluppgifter med förklaringar från respektive kategori och ytterligare uppgifter från gamla högskoleprov att öva med.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av uppgifter inom de kategorier som testas på högskoleprovet.

Varje högskoleprov består av 12 NOG-uppgifter och rekommenderad medeltid är 1 minut och 40 sekunder per uppgift.

Det som var bäst med Hpguiden var helt klart den snabba servicen och att man alltid kunde fråga om hjälp. Bra förklaringar på uppgifter så man verkligen förstår till nästa gång.

När jag skrev högskoleprovet första gången fick jag 1.05 och utan Hpguiden fick jag aldrig mer än 1.30. Trodde aldrig att jag skulle komma in. Men med er och idogt arbete lyckades jag uppnå 1.80 och kom tillslut in på läkarprogrammet i Uppsala.

Martin Kozicki-Eklund

Tidigare VIP-medlem, numera läkarstudent
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 92 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 1020 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Aritmetik 1 exempeluppgift
Algebra 1 exempeluppgift
Geometri 1 exempeluppgift
Funktionslära 1 exempeluppgift
Statistik 1 exempeluppgift

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleproven 2022 36 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2022
Högskoleproven 2021 36 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 12 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 28 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 40 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Högskoleproven 2010 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2010
Högskoleproven 2009 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2009
Högskoleproven 2008 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2008
Högskoleproven 2007 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2007
Högskoleproven 2006 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2006
Högskoleproven 2005 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2005
Högskoleproven 2004 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2004
Högskoleproven 2003 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2003
Högskoleproven 2002 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2002
Högskoleproven 2001 45 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2001
Högskoleproven 2000 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2000
Högskoleproven 1999 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1999
Högskoleproven 1998 43 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1998
Högskoleproven 1997 33 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1997
Högskoleproven 1996 19 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1996
Högskoleproven 1995 18 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1995
Högskoleproven 1994 18 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1994
Högskoleproven 1993 13 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1993
Högskoleproven 1992 7 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1992
Högskoleproven 1991 6 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1991
Högskoleproven 1990 3 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1990
Högskoleproven 1988 2 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1988
Högskoleproven 1979 1 exempeluppgift
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1979
Högskoleproven 1977 3 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1977

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Aritmetik 168 uppgifter
Algebra 80 uppgifter
Geometri 51 uppgifter
Funktionslära 52 uppgifter
Statistik 58 uppgifter
Högskoleproven 2022 36 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2022
Högskoleproven 2021 36 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 12 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 28 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 40 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Högskoleproven 2010 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2010
Högskoleproven 2009 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2009
Högskoleproven 2008 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2008
Högskoleproven 2007 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2007
Högskoleproven 2006 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2006
Högskoleproven 2005 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2005
Högskoleproven 2004 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2004
Högskoleproven 2003 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2003
Högskoleproven 2002 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2002
Högskoleproven 2001 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2001
Högskoleproven 2000 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2000
Högskoleproven 1999 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1999
Högskoleproven 1998 43 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1998
Högskoleproven 1997 33 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1997
Högskoleproven 1996 19 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1996
Högskoleproven 1995 18 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1995
Högskoleproven 1994 18 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1994
Högskoleproven 1993 13 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1993
Högskoleproven 1992 7 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1992
Högskoleproven 1991 6 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1991
Högskoleproven 1990 5 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1990
Högskoleproven 1988 2 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1988
Högskoleproven 1979 1 uppgift
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1979
Högskoleproven 1977 3 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1977
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
RAVAILLAC
skojare, filur; rucklare
Tid till nästa prov

25/3 - 2023 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 10/1 kl. 8:00
Stänger senast 17/1 kl. 23:59