NOGprogrammet (Exempel)

NOGprogrammet är indelat i samma kategorier som högskoleprovets uppgifter: Aritmetik, Algebra, Geometri, Funktionslära och Statistik. Varje specialkonstruerad uppgift har en förklaring så att du även lär dig varför rätt svar är rätt och hur du knäcker uppgiftstypen.

Totalt studerar du med 1347 uppgifter och förklaringar i NOGprogrammet.

NOGprogrammet sparar alla uppgifter som du besvarat korrekt och du väljer själv när du vill börja om med en uppgiftsgrupp. Dessutom finns möjlighet att skapa dig en egen uppgiftsgrupp med de uppgifter du har extra svårt för eller vill öva mer på. Du kan därmed anpassa utbildningen efter just dina behov.

Välj vilken uppgiftsgrupp du vill studera med nedan. Först kommer din egna uppgiftsgrupp, med uppgifterna du själv har valt, följt av uppgifter inom de kategorier som testas på högskoleprovet.

Varje högskoleprov består av 12 NOG-uppgifter och rekommenderad medeltid är 1 minut och 40 sekunder per uppgift.

Tycker att utbildningen i vissa delar är oerhört starka. KVA, XYZ, NOG, ORD och till stor del även MEK är riktigt bra övnings-/utbildningsverktyg. Generellt en mycket bra utbildning som förbereder för högskoleprovet med en väldigt verklighetsnära provskrivningsmiljö. Det var att få öva in provsituationen, uppgifter på tid, framförallt på XYZ och KVA som gjorde att jag prickade dessa delar på hp och höjde mig till 2,0.

Johannes

Som gäst kan du inte öva med nedanstående exempeluppgifter. För att kunna testa övningsprogrammet måste du bli gratismedlem. För att få åtkomst till hela övningsprogrammet måste du bli VIP-medlem.

Bli VIP-medlem Bli gratismedlem

Min uppgiftsgrupp

Min uppgiftsgrupp 202 exempeluppgifter
De uppgifter du på rättningssidan har sparat till din egna uppgiftsgrupp.

Öva med alla uppgifter

Blandade uppgifter 941 exempeluppgifter
Ännu ej avklarade uppgifter från alla uppgiftsgrupper.

Exempel på specialkonstruerade uppgifter

Aritmetik 1 exempeluppgift
Algebra 2 exempeluppgifter
Geometri 1 exempeluppgift
Funktionslära 1 exempeluppgift
Statistik 1 exempeluppgift

Gamla högskoleprovuppgifter

Högskoleproven 2021 12 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 12 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 28 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 24 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 40 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Högskoleproven 2010 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2010
Högskoleproven 2009 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2009
Högskoleproven 2008 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2008
Högskoleproven 2007 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2007
Högskoleproven 2006 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2006
Högskoleproven 2005 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2005
Högskoleproven 2004 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2004
Högskoleproven 2003 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2003
Högskoleproven 2002 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2002
Högskoleproven 2001 45 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2001
Högskoleproven 2000 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2000
Högskoleproven 1999 44 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1999
Högskoleproven 1998 43 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1998
Högskoleproven 1997 33 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1997
Högskoleproven 1996 16 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1996
Högskoleproven 1995 17 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1995
Högskoleproven 1994 13 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1994
Högskoleproven 1993 12 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1993
Högskoleproven 1992 2 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1992
Högskoleproven 1991 2 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1991
Högskoleproven 1990 3 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1990
Högskoleproven 1988 2 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1988
Högskoleproven 1977 3 exempeluppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1977

Alla VIP-uppgiftsgrupper

Aritmetik 168 uppgifter
Algebra 82 uppgifter
Geometri 51 uppgifter
Funktionslära 52 uppgifter
Statistik 58 uppgifter
Högskoleproven 2021 12 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2021
Högskoleproven 2020 12 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2020
Högskoleproven 2019 28 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2019
Högskoleproven 2018 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2018
Högskoleproven 2017 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2017
Högskoleproven 2016 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2016
Högskoleproven 2015 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2015
Högskoleproven 2014 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2014
Högskoleproven 2013 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2013
Högskoleproven 2012 24 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2012
Högskoleproven 2011 40 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2011
Högskoleproven 2010 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2010
Högskoleproven 2009 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2009
Högskoleproven 2008 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2008
Högskoleproven 2007 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2007
Högskoleproven 2006 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2006
Högskoleproven 2005 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2005
Högskoleproven 2004 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2004
Högskoleproven 2003 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2003
Högskoleproven 2002 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2002
Högskoleproven 2001 45 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2001
Högskoleproven 2000 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 2000
Högskoleproven 1999 44 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1999
Högskoleproven 1998 43 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1998
Högskoleproven 1997 33 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1997
Högskoleproven 1996 16 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1996
Högskoleproven 1995 18 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1995
Högskoleproven 1994 13 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1994
Högskoleproven 1993 12 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1993
Högskoleproven 1992 2 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1992
Högskoleproven 1991 2 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1991
Högskoleproven 1990 3 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1990
Högskoleproven 1988 2 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1988
Högskoleproven 1977 3 uppgifter
NOG-uppgifter som förekom på proven under år 1977
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
KLÄRVOAJANS
fjärrskådning, synskhet
Nästa prov

8/5 - 2021 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 12/1 kl. 9:00
Stänger senast 19/1 kl. 0:59