Efter varje högskoleprov utvärderar VIP-medlemmarna utbildningen, supporten, den personliga coachen med mera. Vi är mycket stolta över att få toppresultat termin efter termin ända sedan starten år 2004.

  • Det genomsnittliga resultatet på alla enkätfrågor är gång på gång över 4 av 5 poäng och uppemot 100 % skulle rekommendera Högskoleprovguiden till sina vänner!
  • Både hösten 2014 och hösten 2015 fanns alla 20 av de svåra högskoleprovorden med i VIP-utbildningen och träffsäkerheten är 85-100 %.
  • Den genomsnittliga förbättringen per prov är 0,3-0,5 normerade poäng och vi har haft VIP-studenter som på endast en provomgång förbättrat sitt resultat med hela 1,05 normerade poäng.
  • De bästa rapporterade resultaten var en VIP-medlem som endast hade 6 fel på hela provet på gamla högskoleprovet och en som bara hade 7 fel på nya högskoleprovet.

Nedan ser du först utvärderingsresultatet från det senaste provet följt av resultaten från alla tidigare utvärderingarna sedan starten år 2004.

Våren 2018

Vid utvärderingen av VIP-utbildningen efter vårens prov 2018 skulle 96 procent rekommendera utbildningen till en vän och 95 procent (19 av 20) av de svåra orden på ORD-delprovet fanns med i VIP-utbildningen. Den högsta rapporterade höjningen var 0,75 normerade poäng.

Historisk statistik

Utvärderingspunkter

Klicka på ett provs rektangel eller text för att visa eller dölja det i diagrammet. Överstrukna prov är dolda i diagrammet.

Andel som skulle rekommendera VIP-utbildningen till en vän

Andel av de svåra orden som fanns i VIP-utbildningen

Högsta rapporterade höjningen på ett prov

Bästa rapporterade resultatet

Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
VOJLOCK
underlag för sadel (på hästrygg)
Nästa prov

6/4 - 2019 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
1/2 - 2019 kl 23:59