Fler än 223 000 nöjda studenter!
Mer än 18 års erfarenhet!
Alla coacher har 2.00!

Utvärderingsresultat

Efter varje högskoleprov utvärderar VIP-medlemmarna bland annat utbildningen, supporten och den personliga coachningen. Vi är mycket stolta över att få toppresultat termin efter termin ända sedan starten år 2004. Samtidigt gör vi hela tiden vårt yttersta för att fortsätta utveckla och förbättra utbildningen baserat på bland annat feedback från våra medlemmar.

Här följer en sammanfattning av resultaten i utvärderingarna:

  • Det genomsnittliga resultatet på alla enkätfrågor ligger gång på gång stadigt över 4 av 5 poäng och uppemot 100 % av VIP-medlemmarna skulle rekommendera Högskoleprovguiden till sina vänner.
  • Den genomsnittliga förbättringen av högskoleprovsresultatet för VIP-medlemmar är 0.3 - 0.5 normerade poäng per prov. Vi har haft VIP-studenter som på endast en provomgång förbättrat sitt resultat med hela 1.35 normerade poäng.
  • På ORD-delen har 85 - 100 % av alla ord som dykt upp på de senaste årens högskoleprov redan funnits med i VIP-utbildningen. Flera gånger har alla 20 av de svåra högskoleprovorden prickats in.
  • De bästa rapporterade resultaten har varit endast 6 fel på hela provet på gamla högskoleprovet och endast 7 fel på högskoleprovet i dess nuvarande form.

Nedan ser du först resultatet från det senaste provets utvärdering följt av resultaten från tidigare utvärderingar sedan starten år 2004 som jämförelse.

Läs gärna våra referenser

Hösten 2022

Vid utvärderingen av VIP-utbildningen efter höstens högskoleprov 2022 skulle 95 procent rekommendera utbildningen till en vän och 90 procent (18 av 20) av de svåra orden på ORD-delprovet fanns med i VIP-utbildningen. Den högsta rapporterade höjningen var 0.75 normerade poäng.

Historisk statistik

Utvärderingspunkter

Klicka på ett provs rektangel eller text för att visa eller dölja det i diagrammet. Överstrukna prov är dolda i diagrammet. Observera att det endast gjordes en sammanslagen utvärdering våren 2020, hösten 2020 och våren 2021 på grund av coronapandemin. Resultatet från våren 2022 avser båda vårproven.

Andel som skulle rekommendera VIP-utbildningen till en vän

Andel av de svåra orden som fanns i VIP-utbildningen

Högsta rapporterade höjningen på ett prov

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
PROSODI
(lärobok i läran om ljuds och) stavelsers längd, styrka, tonhöjd och hörbarhet
Vill tacka för ett väldigt bra program! Höjde mig från 1,6 till 2,0 på matten vilket gjorde mycket.
Tid till nästa prov

22/10 - 2023 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 15/8 kl. 8:00
Stänger senast 22/8 kl. 23:59