Högskoleprovguidens Ordresa är en podcastsvit som tillhandahålls av oss. Den är framför allt för dig som ska skriva högskoleprovet men också för dig som tycker att det är kul med ord och språk. Ordresorna bygger på den elementära idén att det är möjligt att bygga upp och förbättra sitt ordförråd genom att hitta, ofta oväntade, vägar och kopplingar mellan ord. Lyssna på ett avsnitt om dagen i en hel månad som ett komplement till dina ordinarie studier på Högskoleprovguiden för att förbereda dig på bästa sätt inför nästa högskoleprov.

iTunes Acast

0. Introduktion

0. Introduktion

I detta avsnitt introducerar vi Högskoleprovguidens Ordresa.

iTunes
Acast
1. Saturnalia

1. Saturnalia

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi ihop saturnalia, saturerad, satisfierad, satir, satyr, kronologi och anakronism med julafton och nyår.

iTunes
Acast
2. Design

2. Design

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman signum, signifikativ, sigill, signera, signatur, deism/teism, polyteism, polygon, polyglott, panteism och ateism med design.

iTunes
Acast
3. Idiot

3. Idiot

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman idiomatisk, idiom, idiosynkratiskt uttryck och idiosynkrasi och fler ord med ordet idiot.

iTunes
Acast
4. Fabel

4. Fabel

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman antropomorfism, sensmoral, infant, infantil, infanterist, kavallerist och fabulös med fabel.

iTunes
Acast
5. Apanage

5. Apanage

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman apanage, levebröd, skådebröd, panera, kompani, kompanjon och kompis med flera.

iTunes
Acast
6. Elit

6. Elit

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman elit, elektion, elektor, selektion och elegant.

iTunes
Acast
7. Motiv

7. Motiv

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman bland annat motiv, emoji, lokomotiv, momentan och motion.

iTunes
Acast
8. Sporadisk

8. Sporadisk

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman sporadisk med sporer, diaspora och spermier.

iTunes
Acast
9. Tenor

9. Tenor

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tenor, tendens, tendentiös, pretendera, pretentiös, pretentioner och tennis.

iTunes
Acast
10. Encyklopedi

10. Encyklopedi

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tenor, tendens, tendentiös, pretendera, pretentiös, pretentioner och tennis.

iTunes
Acast
11. Fader

11. Fader

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden fader, pater, patriot, patriarkat, expatriera, patrimonium med flera!

iTunes
Acast
12. Moder

12. Moder

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden moder, mater, matriark, matriarkat, tellus, terra, terrakotta, matris, matrikel, alma mater med flera ord!

iTunes
Acast
13. Vakuum

13. Vakuum

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden vakuum, vakans, vakant, vakuol, evakuera, vakation, vak, horror vacui och kenofobi.

iTunes
Acast
14. Agent

14. Agent

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden agent, agitator, progapanda, agronom, liturgi, agenda med flera!

iTunes
Acast
15. Final

15. Final

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden final, finit, infinit, definitiv, finish, perpetuell med flera.

iTunes
Acast
16. Ha

16. Ha

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ha, havandeskap, förehavande och mellanhavande med flera!

iTunes
Acast
17. Avi

17. Avi

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden avi, avisera, aviation, aviatik, akvarium, terrarium, aviarium, voljär, volang, aeroplan, aerodynamisk, aerob och aerobics.

iTunes
Acast
18. Mardröm

18. Mardröm

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden mardröm, mara, marig, marriden, illmarig, marodör, markatta, maritim, marin, marinkår, marinad och marinera.

iTunes
Acast
19. Kredit

19. Kredit

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden kredit, krita, kredd, kredibilitet, kreditor, credo, borgenär, fordringsägare, gäldenär, Riksgälden samt ackreditera.

iTunes
Acast
20. Pro

20. Pro

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden pro, pro primo, pro secundo, pro tertio, pro quartio, pro forma, pro bono, procedur, process, prosit, profet, profit, program, prognos, projektil, prolog, epilog, prompt, prohibera, proposition, proportion, prospekt, prototyp, proviant, protes, profan och fanatiker.

iTunes
Acast
21. Sektion

21. Sektion

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa har vi kopplat samman orden: sektion, sekant, sekatör, segment, segmentera, sektor, sektionera, dissektion, vivisektion, sekret, sekt, sekteristisk, sekretär med flera.

iTunes
Acast
22. Astronaut

22. Astronaut

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden astronaut, astro, naut, kosmonaut, taikonaut, astronomisk, astral, astronomisk, nautik, nautisk, aeronaut, aero, aeroplan, aerodynamisk med flera!

iTunes
Acast
23. Nejd

23. Nejd

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden nejd, omnejd, nåbo, näbå, nabo, någranne, närmande, nalkas, annalkande, förnärma och att trampa någon på tårna.

iTunes
Acast
24. Två

24. Två

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden två, tvagning, två sina händer, bisexuell, bilateral, dilemma, dialys, dimorf, dialog, diameter, dikotomi, diafragma, diadem, diagonal med flera!

iTunes
Acast
25. Tre

25. Tre

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden tre, treenigheten, trenne, triad, myriad, trilemma, trilateral, trimorf, polymorf, tripod, piedestal, pedikyr, triptyk och triss.

iTunes
Acast
26. Ekvation

26. Ekvation

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ekvation, ekvivalent, ambivalent, valör, valuta, valid, ekvator och ekivok.

iTunes
Acast
27. Individ

27. Individ

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden individ, division, individualism och dividera.

iTunes
Acast
28. Veder

28. Veder

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden veder, vederfara, vederbörande, vederbörlig, vedergälla, vederhäftig, vederkvickelse, vederlag, vederlägga, vedertaget, vedersaka, vedersakare, vedermöda, möda, mödosam, bemöda sig, vederstyggelse, vedervärdig och vedervilja.

iTunes
Acast
29. Ark

29. Ark

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden ark, arkan, arcane, arkebuse, arkebusera, arkaisk, arkaisera, arkaisk tid, arkiv, arkivalie, arkivarie, arkeologi, arkitekt, tektonik, monark, anarki, ärke och arkipelag.

iTunes
Acast
30. Par

30. Par

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden par, parentes, parallell, parabel, parabol, paraply, parasoll, parallellogram, paritet, part, partner, parti, paradox, dogmatisk, paranoia, paranormal och parapsykologi.

iTunes
Acast
31. Potens

31. Potens

I detta avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden potens, potential, viril, virilitet, virtuos, potentat, despot, despotism, possibel, possibilitet, impossibilitet, plausibelt, potent och impotent.

iTunes
Acast
32. Slut

32. Slut

I detta avslutande avsnitt av Högskoleprovguidens Ordresa kopplar vi samman orden sluta, hermetiskt slutet, tillsluta, beslut, avslut, bokslut, slutet system, slutlig, slutlig undergång, såsom ett slut och till syvende och sist.

iTunes
Acast
Sociala medier
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Dagens ord
DEPESCH
brådskande (ämbets)skrivelse
Nästa prov

4/4 - 2020 kl 8:10
kvar att studera!

Sista anmälningsdag:
3/2 - 2020 kl 23:59