Fler än 248 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Alla genomgångar

För dig som inte är VIP-medlem visas slumpmässiga tider, batteristatus, checkrutor och stjärnmarkeringar för att illustrera funktionen.

Dra tabellen åt sidan för att visa alla kolumner och vänd gärna mobilen till liggande läge

Genomgång Sortera tabell efter: Genomgång Rubrik Sortera tabell efter: Rubrik Innehållsförteckning Sortera tabell efter: Innehållsförteckning Senast läst Ikoner
Mattespelet Fördjupning All matte du behöver 2024-04-14 14:07:28
Alla matematiska konventioner på högskoleprovet Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-14 12:47:06
Alla variabler är reella tal Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-15 03:21:25
Medelvärde = aritmetiskt medelvärde Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-07 10:31:16
Koordinataxlar är ritade i samma skala Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-13 05:22:59
Definition av slumpmässiga val Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-10 04:43:48
Angivet antal = totalt antal av objektet Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-07 01:03:48
Geometriska storheter är större än noll Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-05 16:48:31
Vinklar anges i grader Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-10 00:47:43
Sträckors längd Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-14 13:30:26
Geometriska objekt är godtyckligt ritade Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-14 12:58:34
En cylinder är rak och cirkulär Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-14 01:44:41
Med linje avses alltid en rät linje Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-06 07:44:11
Ordning av punkter på geometriska objekt Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-15 05:17:02
Roten ur x avser den positiva kvadratroten Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-05 16:55:28
Med jämnt delbart avses delbart Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-04 22:39:29
Med hastighet avses fart Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-14 06:51:39
Fråga och svarsförslag utgör en helhet Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-12 11:04:29
Information om andelsberäkningar Konventioner Konventioner på högskoleprovet 2024-04-07 23:04:30

Symbolbeskrivning
: Endast för VIP-medlemmar
: Uppdaterad sedan föregående läsning
: Grundkunskaper
: Fortsättningsnivå
: Avancerad nivå
: Läst inom 7 veckor
: Läst inom 7 - 12 veckor
: Läst inom 13 - 18 veckor
: Läst inom 19 - 24 veckor
: Läst mer än 24 veckor sedan
: Ej läst
: ​Ej favoritmarkerad
: ​Favoritmarkerad
: Markerad som ej slutförd
: Markerad som slutförd
: Inkluderar video

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
SPIROKET
spiralvriden mikroorganism
Har varit VIP-medlem hos er i en månad nu. Jag tycker att sidan är otroligt bra! Pedagogisk, grundlig och med enorma mängder uppgifter att öva sig på.
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59