Summering
  • Coronakrisen har lett till att högskoleprov har blivit inställda.
  • I krisens spår, med ökande arbetslöshet och osäkerhet kring hur stora de långsiktiga samhällsekonomiska effekterna kommer att bli, finns det mycket som talar för att söktrycket till universitets- och högskoleutbildningar kommer att öka framöver.
  • I det osäkra läget är det ännu viktigare än vanligt att förbereda dig ordentligt inför kommande högskoleprov för att ha så goda förutsättningar som möjligt att komma in på din drömutbildning även om söktrycket skulle öka.
  • HPGuidens VIP-utbildning ger dig allt du behöver för att bemästra alla provdelar på ett så tidseffektivt sätt som möjligt.

Uppdatering: höstens högskoleprov 2020 blir till sist av i begränsad form, läs mer på sidan om höstens högskoleprov 2020.

Den pågående pandemin har medfört att UHR tvingats ställa in både vårens och höstens högskoleprov. UHR har inte kunnat skjuta fram högskoleprovet utan det är helt inställt och i stället kommer nästa prov äga rum våren 2021. Här går vi igenom hur detta kan komma att påverka kommande prov och vad du bör tänka på utifrån dessa nya förutsättningar. Vi går igenom en rad konsekvenser som vi kan se, baserat på vår långa erfarenhet av högskoleprovet.

Fler sökande till högskolor och universitet – men inte många fler platser

Då coronaviruset gjort att många tillfälliga jobb försvunnit i Sverige, såsom extrajobb i klädesbutiker, på caféer och restauranger samt inom turistnäringen, så kommer fler personer att söka till högre utbildningar. Det beror dels på att man där får en tryggare inkomst i form av CSN och dels på att en utbildning är den bästa investering man kan göra för att ha ett tryggt jobb på lång sikt. Att allt fler söker till högskolor och universitet har fått lärosätena att öppna upp fler utbildningsplatser – men långt ifrån tillräckligt många för att alla extra som söker till utbildningarna ska få plats. Det kommer att öka söktrycket på de utbildningsplatser som finns och därför göra att:

  • Fler inte kommer att komma in med sina betyg och kommer därför vilja skriva högskoleprovet
  • Antagningspoängen via högskoleprovet kommer att bli högre än tidigare

En effekt som ytterligare lär öka efterfrågan på utbildningsplatser framöver är att vi under 90-talet såg en stadig minskning av antal födda barn i Sverige. Botten nåddes kring år 2000 och därefter har barnafödandet stadigt ökat. Dessa allt större årskullar börjar nu nå en ålder där de gått ut gymnasiet och är redo att påbörja universitets- och högskolestudier med resulterande högre söktryck på de utbildningsplatser som står till buds.

Personer som inte skrivit årets högskoleprov kommer att skriva det våren 2021

De inställda proven kommer också göra att personer som pluggat till dessa prov nu kommer att satsa på vårens högskoleprov 2021 i stället. De kommer också att ha mer tid att plugga inför vårprovet givet att de kom igång med förberedelserna redan inför de prov som skulle ha hållits år 2020. Det kommer ytterligare göra att den som vill satsa på att komma in med resultatet på vårens prov måste se till att också plugga hårt då konkurrensen lär vara extra hög i vår.

Plugga inför högskoleprovet – börja redan idag

Vår starkaste rekommendation är egentligen densamma som alltid. Plugga inför högskoleprovet och skapa de bästa förutsättningarna för att ta dig in i på din drömutbildning. Men denna gång vill vi uppmana dig extra mycket till detta eftersom vi vet vilken hård situation som råder där ute. Plugga så flitigt du bara kan och ta dig in på din drömutbildning. Konkurrensen på vårens prov kommer att vara hög, men du klarar det med rätt motivation och rätt vägledning. Vi på HPGuiden har utbildat inför högskoleprovet sedan 2004 och har förfinat och anpassat vår utbildning sedan dess. Vi har varit med under tidigare lågkonjunkturer som finanskrisen och såg till att våra studenter kom in på sina drömutbildningar under den dystra perioden, och nu vill vi än en gång se till att våra studenter klarar sig genom nuvarande kris.

Feedback eller frågor?
Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
SYFFISANS
självgodhet, inbilskhet