Fler än 249 000 nöjda studenter
Mer än 19 års erfarenhet
Alla coacher har 2.00

Coronakrisen – hur ska man tänka kring högskoleprovet?

Summering
  • Coronakrisen har lett till att högskoleprov har blivit inställda eller begränsats sedan våren 2020 och framåt.
  • I krisens spår, med många som byter jobb eller börjar studera för att byta yrkesbana samt allmän osäkerhet kring hur stora de långsiktiga samhällsekonomiska effekterna kommer att bli, finns det mycket som talar för att söktrycket till universitets- och högskoleutbildningar kommer att vara fortsatt högt framöver.
  • I det osäkra läget är det ännu viktigare än vanligt att förbereda dig ordentligt inför kommande högskoleprov för att ha så goda förutsättningar som möjligt att komma in på din drömutbildning även om söktrycket skulle fortsätta öka eller förbli på en hög nivå de kommande terminerna.
  • HPGuidens VIP-utbildning ger dig allt du behöver för att bemästra alla provdelar på ett så tidseffektivt sätt som möjligt.

Här går vi igenom hur coronapandemin har påverkat högskoleprovet så här långt och hur kommande provtillfällen kan komma att påverkas och vad du bör tänka på utifrån dessa nya förutsättningar. Vi går igenom en rad konsekvenser av pandemin som vi kan se, baserat på vår långa erfarenhet av högskoleprovet.

Vad har hänt med högskoleprovet sedan coronapandemin bröt ut?

Den pågående coronapandemin har hittills medfört att UHR beslutade om att ställa in vårens högskoleprov 2020, något som aldrig tidigare skett under högskoleprovets historia. Dessutom begränsades antalet provskrivare på höstens högskoleprov 2020 genom att endast personer utan ett giltigt högskoleprov sedan tidigare kunde anmäla sig. Antalet provdeltagare begränsades också och en tillfällig åldersgräns infördes för att minska antalet provdeltagare och därigenom slippa ställa in högskoleprovet helt ännu en gång.

För vårens högskoleprov 2021 delades högskoleprovet upp i två provtillfällen, ett i mars och det andra i maj, där varje provdeltagare endast fick skriva ett av proven, inte båda. Därtill begränsades antalet provdeltagare till maximalt 70 000 personer fördelat över de två vårproven och en tillfällig 19-årsgräns infördes. Dessa åtgärder vidtogs för att minska antalet provdeltagare som samtidigt befann sig i provlokalerna för att minska smittspridningen och kunna hålla högskoleprovet pandemin till trots.

Hösten 2021 hölls ett högskoleprov med fortsatta begränsningar. Åldersgränsen på 19 år behölls och antalet provdeltagare begränsades till maximalt 40 000.

Vad kommer att hända med högskoleprovet 2022 och framåt?

Fortsatta anpassningar av högskoleprovet är att vänta för att säkerställa att högskoleprovet kan hållas även under rådande pandemi. Vårens högskoleprov 2022 kommer att delas upp i två separata provtillfällen i likhet med våren 2021. Läs mer om det senaste på vår sida om vårens högskoleprov 2022 samt om höstens högskoleprov 2022 som vi uppdaterar löpande med den senaste informationen så snart den blir tillgänglig.

Fler sökande till högskolor och universitet – men inte många fler platser

Då coronapandemin inledningsvis ledde till att många tillfälliga jobb försvann i Sverige, såsom extrajobb i klädesbutiker, på caféer och restauranger samt inom turistnäringen, så kom fler personer att söka till högre utbildningar. Det beror dels på att man där får en tryggare inkomst i form av CSN och dels på att en utbildning ofta är den bästa investering man kan göra för att ha ett tryggt jobb på lång sikt. Att allt fler söker till högskolor och universitet har fått lärosätena att öppna upp fler utbildningsplatser – men långt ifrån tillräckligt många för att alla extra som söker till utbildningarna ska få plats. Det har lett till ökat söktryck på de utbildningsplatser som finns, vilket får flera följder:

  • fler kommer inte att komma in med sina gymnasiebetyg och kommer därför vilja skriva högskoleprovet
  • antagningspoängen via högskoleprovet kommer att bli högre än tidigare då konkurrensen om platserna som tillsätts via högskoleprovet ökar

En effekt som ytterligare lär öka efterfrågan på utbildningsplatser framöver är att vi under 90-talet såg en stadig minskning av antal födda barn i Sverige. Botten nåddes kring år 2000 och därefter har barnafödandet stadigt ökat. Dessa allt större årskullar börjar nu nå en ålder där de gått ut gymnasiet och är redo att påbörja universitets- och högskolestudier med resulterande högre söktryck till de utbildningsplatser som står till buds.

Läs mer om hur antagningsgränserna har påverkats hittills i vår nyhetssektion i forumet, bland annat i artikeln Tuffare HP-gränser på många populära utbildningar hösten 2021.

Plugga inför högskoleprovet – börja redan idag

Vår starkaste rekommendation är egentligen densamma som alltid. Plugga inför högskoleprovet och skapa de bästa förutsättningarna för att ta dig in i på din drömutbildning. Men denna gång vill vi uppmana dig extra mycket till detta eftersom vi vet vilken hård situation som råder där ute. Plugga så flitigt du bara kan och ta dig in på din drömutbildning. Konkurrensen på kommande prov kommer att vara hög, men du klarar det med rätt motivation och vägledning. Vi på HPGuiden har utbildat inför högskoleprovet sedan 2004 och har förfinat och anpassat vår utbildning sedan dess. Vi har varit med under tidigare lågkonjunkturer som finanskrisen och såg till att våra studenter kom in på sina drömutbildningar under den dystra perioden, och nu vill vi än en gång se till att våra studenter klarar sig genom nuvarande kris.

Tack för en superbra hemsida att studera till högskoleprovet på! 11/10 guldstjärnor får ni helt klart!

På mitt första prov skrev jag 0,65, men då gick jag i ettan på gymnasiet och visste knappt hur man räknade med potenser. Sedan pluggade jag i någon månad med VIP-utbildningen inför provet HT2019 och fick 1,05. Tyvärr räckte det inte på långa vägar och efter ca ett halvt år med medelmåttiga försök att plugga upp gymnasiebetygen, bestämde jag mig för att köpa en ny VIP-utbildning inför VT2020. Sen kom pandemin och provet hände aldrig. Men efter regn kommer solsken, och efter ett års pluggande lyckades jag höja mitt resultat till 1,70! Helt ofattbart!

Niclas Johansson
Höjde sig från 0.65 till 1.7 som VIP-medlem, nu väntar läkarprogrammet
Läs hela referensen eller läs fler referenser

Intresseanmälan

Du är inte VIP-medlem. Lämna en intresseanmälan och få information helt gratis!

Genom att skicka din e-postadress godkänner du användaravtalet
Dagens ord
ATONI
slapphet i kroppsvävnad, förslappning
Lyckades höja mig ganska rejält jämfört med hösten HP efter 2 månaders plugg på hpguiden. Gick från 1.0 till 1.5 i Verbal (64) och 1.4 till 1.8 i Kvant (68), Sammanlagt blev det 1,65. Gick från 104 rätt till 132 rätt. Tack för all hjälp!
Tid till nästa prov

20/10 - 2024 kl 8:10
kvar att studera!

Anmälningsperiod:
Öppnar 13/8 kl. 8:00
Stänger 20/8 kl. 23:59